Menu
Home Page

Welsh of the Week

December 3rd

 

Beth wyt ti eisiau _______?

What do you want ______?

 

Beth wyt ti eisiau ar gyfer y Nadolig?

What do you want for Christmas?

Week Beginning July 2nd

 

Llongyfarchiadau I bawb ar gyfer y mabolgampau!

 

Congratulations to everyone for sports day!

Week Beginning June 25th 

 

Sut mae'r tywydd? - What is the weather like?

Mae hi'n heulog - It is sunny?

Mae hi'n boeth - It is hot

Top