Menu
Home Page

Cymraeg

 

Sut mae'r tywydd?

[How is the weather?]

Mae hi'n ...

[It is ...]

 

           

                  bwrw glaw      wyntog       heulog

                                  [raining]                  [windy]                [sunny]

 

 

         

                       oer           braf       bwrw eira

                                     [cold]                   [nice]                 [snowing]

 

Pa Lliw?

[What colour?]

 

         

      Coch    Oren     Melyn    Glas    Gwyrdd   Porffor    Pinc

 

Sut wyt ti?

[How are you?]

Dw'n...

[I'm/I am]

 

      

 

Pwy wyt ti?

[Who are you?]

 

[ENW] ydw i.

[I am [NAME]]

 

 

                         

Top